Akupunktio

Tiedätkö tai haluaisitko tietää mitä on akupunktio? Akupunktio on perinteinen kiinalainen lääkintätapa, jossa potilasta hoidetaan pistelemällä hänen kehoonsa neuloja. Osa kutsuu akupunktiota uskomuslääkinnäksi ja uskoo sen mahdollisen vaikuttavuuden johtuvan lumevaikutuksesta, mutta ne jotka luottavat akupunktioon hoitokeinona ovat sitä mieltä, että sen avulla on mahdollista vähentää kiputuntemuksia, hoitaa erilaisia tauteja sekä parantaa hedelmättömyyttä. Monet uskovat tämän lisäksi, että akupunktion avulla voidaan ennaltaehkäistä tauteja sekä edistää potilaan terveyttä yleisellä tasolla.

Akupunktiota kovin sanoin arvostelevat tahot ovat sitä mieltä, että aikana, jona perinteisesti toimiva akupunktio kehitettiin Kiinassa, ei tunnettu vielä anatomiaa eikä soluteoriaa. Näiden seikkojen lisäksi arvostelijat ovat sitä mieltä, että tieteellisesti ei ole todistettu qinin eikä meridiaanien esiintyvyyttä tai olemassaoloa. Qin ja meridiaanit ovat keskeisiä käsitteitä akupunktiota käsittelevässä teoriassa ja jos niiden olemassaoloa ei voida tieteellisesti todistaa, vie tämä osan mielestä pohjan koko akupunktion toimivuudelta. Osa vastustajista selittää akupunktion vaikuttavuutta tietyillä ihmisillä lumevaikutuksella.

Argumentit akupunktion puolesta ja vastaan

– Akupunktiota kutsutaan uskomuslääkinnäksi, koska osa on sitä mieltä, ettei sen vaikuttavuutta ole voitu tieteellisesti todistaa.

– Ne jotka luottavat akupunktioon hoitokeinona ovat sitä mieltä, että sen avulla on mahdollista vähentää kiputuntemuksia, hoitaa erilaisia tauteja sekä parantaa hedelmättömyyttä. Monet akupunktiota puolustavat tahot uskovat myös, että akupunktion avulla voidaan ennaltaehkäistä tauteja sekä edistää potilaan terveyttä yleisellä tasolla.

– Akupunktiota arvostelevat tahot ovat puolestaan sitä mieltä, että aikana, jona perinteisesti toimiva akupunktio kehitettiin, ei tunnettu vielä anatomiaa eikä soluteoriaa.

– Hoitokeinon arvostelijat ovat sitä mieltä, että tieteellisesti ei ole todistettu qinin eikä meridiaanien esiintyvyyttä tai olemassaoloa ja koska juuri qin ja meridiaanit ovat keskeisiä käsitteitä akupunktiota käsittelevässä teoriassa, putoaa koko hoitotavalta joidenkin mielestä ikään kuin pohja, jos näiden käsitteiden olemassaoloa ei voida todistaa tieteellisellä tavalla.

– Osa akupunktion vastustajista selittää akupunktion vaikuttavuutta tietyillä ihmisillä lumevaikutuksella – heidän mielestään hoitokeinon vaikuttavuuteen uskovat henkilöt saattavat kuvitella hoitokeinon vaikutukset ja tätä kautta kokea, että akupunktio on auttanut heitä heidän vaivoissaan.

– Akupunktiopisteille ei ole löydetty vastinetta nykyisestä biologiasta, kemiasta tai fysiikasta, mitä hoitokeinon vastustajat pitävät todisteena siitä, että akupunktio on ”huu-haata”. Akupunktiopisteiden sijaintien määrittelyssä käytettiin alunperin hyväksi kiinalaista astrologiaa eikä tuon ajan kiinalaisen lääketieteen piirissä saanut tehdä ruumiinavauksia, minkä vuoksi hoitokeinon luojilla ei ollut tietoa ihmiskehon sisäisistä rakenteista.

– Neulojen pistämisellä on kuitenkin havaittu olevan vaikutusta. Tämän katsotaan johtuvan kenties endorfiinien vapautumisesta tai ääreishermoston stimuloinnista.

– Akupunktio sisältää riskejä – läpäiseväthän siinä käytetyt neulat potilaan ihon. Jos hoidon antaja on koulutettu tehtäväänsä, on vammojen aiheutuminen kuitenkin harvinaista. Saastuneiden neulojen käyttö voi olla joillakin alueilla riskinä käytettäessä akupunktiota hoitokeinona. Neulojen ehdottomasta puhtaudesta onkin varmistuttava.

– Joissakin tapauksissa akupunktion on katsottu aiheuttaneen kuolemantapauksia, koska se on voinut aiheuttaa esimerkiksi ilmarinnan.

– Akupunktion kautta on päässyt tarttumaan sekä bakteeri-infektioita että hepatiitti-B:ta.

– Akupunktio sisältää vammautumisriskin. Se saattaa aiheuttaa esimerkiksi hermovaurion, aivohalvauksen tai aivovaurion.

– Akupunktion tehosta saadut tieteelliset ja kokemukseen perustuvat tutkimustulokset ovat osittain kiistanalaisia.

– Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan aidoilla akupunktioneuloilla sekä plasebo-neuloilla oli yhtä paljon tehoa syöpäpotilaiden kipuihin, mikä vahvistaisi väitettä siitä, että akupunktion teho perustuu nimenomaan plasebo-vaikutukseen.

– Maailman terveysjärjestön lausunnon mukaan akupunktio saattaa vaikuttaa tehokkaalla tavalla kivun hoitamisessa sekä neurologisten oireiden hoitamisessa, mutta myös tätä lausuntoa on joissakin piireissä pidetty puolueellisena. Lausunnon on myös katsottu nojaavan sellaiseen tutkimustietoon, jossa on käytetty huonoja metodologisia tutkimuskeinoja.